VISA ÚC

5/5 - (1 bình chọn)

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ÚC
(Thời gian xin visa khoảng 2 – 4 tuần kể từ ngày nộp vào ĐSQ)

I. MẪU ĐƠN BẮT BUỘC

 • Mảng Du lịch: Mẫu đơn 1419 (tải tại đây) hoặc Mảng Công tác ngắn hạn: Mẫu đơn 1415 (tải tại đây).
 • Tờ khai chi tiết về thân nhân (tải tại đây).

Nếu sử dụng Luật sư Định cư hay người đại diện được ủy quyền: 

 • Mẫu đơn 956 (tải tại đây): Thông báo của luật sư định cư/người được miễn trừ về việc cung cấp dịch vụ định cư.
 • Mẫu đơn 956A (tải tại đây): Thông báo bổ nhiệm hay thoái nhiệm Người được Ủy quyền Nhận Thư từ/Tài liệu.

II. LỆ PHÍ HỒ SƠ

Kiểm tra (các) hình thức trả phí được chấp nhận tại nước quý vị đang sinh sống:

Tìm lệ phí đối với hồ sơ xin Thị thực thăm Úc (diện thị thực 600) tại: Tìm phí thị thực (tải tại đây).

III. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. 02 ảnh màu 4 x 6 ảnh mới (không quá 6 tháng), phông nền trắng (ghi tên + ngày tháng năm sinh vào sau ảnh)
2. Bản sao công chứng trang hộ chiếu có chi tiết cá nhân của đương đơn và tất cả các trang có đóng dấu hải quan hoặc có dẫn nhẫn thị thực nhập cảnh/xuất cảnh đối với Úc và bất kỳ quốc gia nào khác. Lưu ý. Quý vị có thể được yêu cầu nộp hộ chiếu gốc trong trường hợp hồ sơ của quý vị cần phải xác minh thêm.
3. Bản sao công chứng giấy khai sinh.
4. Bản sao công chứng Chứng Minh Thư Nhân Dân.
5. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu tất cả các trang.

IV. BẰNG CHỨNG VỀ THU NHẬP VÀ HIỆN TRẠNG TÀI CHÍNH

Bằng chứng về hiện trạng tài chính bao gồm: 
– Sao kê ngân hàng gần đây
– Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại
– Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác
– Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản (ví dụ như sở hữu nhà hoặc đất đai) mà quý vị mong muốn chúng tôi xem xét khi đánh giá hồ sơ xin thị thực của quý vị 
Nếu quý vị đang làm việc tại một tổ chức không phải thuộc quyền sở hữu của quý vị, đề nghị cung cấp:
– Thông tin chi tiết về việc làm gồm: chức danh trong công ty, mức lương, chi tiết liên hệ của công ty (địa chỉ, số điện thoại và tên liên hệ). 
– Thư cho phép quý vị được nghi phép cho khoảng thời gian quý vị tnh đi thăm Úc
Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp, đề nghị cung cấp:
– Bản sao công chứng giấy đang ký doanh nghiệp và thông báo thuế thu nhập cả nhân/doanh nghiệp cho năm tái chính trước đó.

Nếu là sinh viên trên 18 tuổi,  đề nghị cung cấp: 

– Giấy xác nhận của nhà trường (chúng tôi có thể kiểm định với trường học nơi quý vị đang theo học)

 

V. GIẤY TỜ BỔ SUNG VỚI ĐƯƠNG ĐƠN DƯỚI 18 TUỔI

Nếu đương đơn dưới 18 tuổi và định đi Úc không có sự giám sát của một hay cả 2 bố/mẹ hay người có quyền giám hộ, làm ơn cung cấp các giấy tờ sau: 

 • Mẫu đơn 1229 hoàn chỉnh do bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp ký tên và được xác nhận bởi chính quyền địa phương; hay
 • Bản gốc thư đồng ý cho đương đơn đi Úc ký bởi bố mę hay người giám hộ hợp pháp không đi cùng. Thư này phải chi rõ tên của đương đơn, tên của bố/mẹ người giám hộ hợp pháp. Thư cũng chỉ rõ bố mẹ/người giám hộ hợp pháp không đi cùng đồng ý cho trẻ đi Úc cùng với một người khác, và được xác nhận bởi chính quyền địa phương; hay
 • Quyết định của tòa án ở Úc, Lào hay Việt Nam cho phép đưa trẻ ra khỏi quốc gia trẻ đang sinh sống; và
 • Bản sao công chứng Chứng minh Nhân dân của bố mẹ/người giám hộ hợp pháp.

VI. ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐƠN XIN THEO MẢNG DU LỊCH

 • Lịch trình trong thời gian của quý vị lưu lại tại Úc, hay

Nếu thăm thân nhân, vợ/chồng hay bạn bè ở Úc, nộp:

 • Bằng chứng về mối quan hệ của đương đơn với người định đi thăm; và
 • Thư mời của người mà đương đơn định thăm. Nếu là họ hàng, vo/chông hay bạn bè sẽ chi trả cho chuyến đi của quý vị, bằng chứng về thu nhập và tiền của cả nhân đó;
 • Bản sao hộ chiếu Úc/hộ chiếu nước ngoài về hiện trạng cư trú tại Úc của người đó, hay bằng chứng khác như giấy phép lái xe

Nếu có ý định đi học trong thởi gian ba tháng hoặc ít hơn ba tháng ở Úc:

 • Chi tiết của khóa học đã đăng ký.

VII. ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐƠN XIN ĐI THEO MẢNG CÔNG TÁC NGẮN HẠN

Nếu quý vị mang Hộ chiếu Công vụ hay Hộ chiểu Ngoại giao:

 • Chỉ nộp bản sao hộ chiếu (không nộp hộ chiếu gốc);
 • Thư mời của công ty hay tổ chức có trụ sở ở Úc: và
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng công hảm của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội hay Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Đại sử quán/Lãnh sự quản chủ quản) cho phép đương đơn sử dụng hộ chiểu ngoại giao/công vụ.

Đối với tất cả các đương đơn khác nộp bằng chứng cho thấy lý do quý vị muốn đi thảm Úc với mục đích công tác và các hoạt động công tác dự kiến ở Úc, bao gồm:

 • Thư mời từ tổ chức chủ quản ở Úc;
 • Nếu quý vị đi tham dự hội thảo, nộp chi tiết đăng ký hội thảo:
 • Thư của cơ quan nơi quý vị công tác nêu rõ lý do chuyến đi;
 • Lịch trinh chuyển đi cùng chi tiết liên lạc của các đối tác kinh doanh liên quan;
 • Bảng cấp giáo dục và chứng chỉ nghề nghiệp.
 • Chi tiết của các giao dịch đã tiến hành với các doanh nhân và tổ chức đối tác ở Úc.